headimage
wave

Het rivierengebied heeft veel dijken, dus veiligheid staat voorop. Naast veiligheid heeft een dijk ook andere functies zoals recreatie, wonen, verkeer en natuur. Hierbij houden we altijd een realistische kijk op de consequenties en betaalbaarheid. Kortom, we streven naar: sterke dijken, beleefbare iconen.

Waterveiligheid

thema

waterveiligheid.svg
2 blauwe golg

Al enige tijd werken muskusrattenbestrijders over de grens in Duitsland, om een buffer te vormen bij de bestrijding van muskus- en beverratten. In die samenwerking testen we innovaties. Die zijn onderdeel van Life MICA, een Europees project om de muskus- en beverratten terug te brengen tot een beheersbare populatie. Dat voorkomt schade aan dijken, biodiversiteit en gewassen. Muskusrattenbeheer Rivierenland leidt het project.

Grensoverschrijdend werk: muskusrattenbeheer

In het project Life MICA werken partners samen uit Nederland, België en Duitsland. De projectleiding gebeurt vanuit Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat voor vier waterschappen in midden Nederland werkt vanuit Waterschap Rivierenland.

toekomstbestendig.svg (copy)
1

1

We merken dat het klimaat verandert. In 2020 hadden we de derde droge zomer op rij, met een neerslagtekort dat behoort tot de 5% droogste jaren. Dankzij de grote rivieren was er nog voldoende water, maar krap was het soms wel voor landbouw en natuur.  

Droogte

waterveiligheid.svg
1

2

april.png (copy2)
april.png
april

We startten met het vasthouden en aanvoeren van extra water. 

Wat hebben we zoal gedaan? 
Hieronder een greep uit onze acties:

Meestal worden stalen damwanden gebruikt, om piping te voorkomen. Maar kan dat niet duurzamer? Daarom heeft het waterschap eind mei een proef gedaan met kunststof damwanden. 

Kunststof damwand om piping te voorkomen

Dijkversterking Wolferen Sprok

rivierenlanders.svg (copy)
1

3

mockup-watervisie.png (copy)
3. blauwe golf

Ook als in de coronacrisis de rivieren hoog tegen de dijken staan, moet onze dijkbewaking veilig kunnen werken op anderhalve meter. Om dat te oefenen, vond op zaterdag 12 december de oefening HOWARI plaats.

Dijkbewaking tijdens hoogwater is een vitaal proces dat veilig moet verlopen. Ook als corona een extra risico vormt. We willen niet dat onze dijkwachten ziek worden en uitvallen. Daarom was het hoofddoel van de oefening Hoog Water Rivieren (HOWARI) op 12 december “dijkbewaking binnen de 1,5 meter samenleving”.  Zo zijn we klaar voor het hoogwaterseizoen en hoeven we niet tijdens een calamiteit te bedenken hoe we de dijkbewaking uitvoeren.

Ook tijdens corona klaar voor dijkbewaking

rivierenlanders.svg (copy1)
1

4

In 2020 was het 25 jaar geleden dat hoogwater op de grote rivieren leidde tot evacuatie van het rivierengebied. Sindsdien is 1995 in ons waterschap een ijkpunt. De landelijke campagne #hohohoogwater stond stil bij het verleden, heden en toekomst van waterveiligheid.

In de campagne werkten we samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat en het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). In het rivierengebied waren we betrokken bij culturele evenementen als lezingen en exposities. Zelf keken we terug naar 1995 met collega’s die in die tijd zelf betrokken waren bij de crisis. Ook vroegen we het publiek een selfie te nemen met #mijndijk.

De campagne leefde sterk in het rivierengebied. Op allerlei manieren werd stilgestaan bij 1995 en de toekomst. Ook binnen ons eigen waterschap haalden we herinneringen op en werden verschillen benoemd.

#Hohohoogwater: stilstaan bij 1995 en de toekomst

rivierenlanders.svg (copy2)
1

5

kaartje.jpg
headimage
wave

Het rivierengebied heeft veel dijken, dus veiligheid staat voorop. Naast veiligheid heeft een dijk ook andere functies zoals recreatie, wonen, verkeer en natuur. Hierbij houden we altijd een realistische kijk op de consequenties en betaalbaarheid. Kortom, we streven naar: sterke dijken, beleefbare iconen.

Waterveiligheid

waterveiligheid.svg

thema

2 blauwe golg

Al enige tijd werken muskusrattenbestrijders over de grens in Duitsland, om een buffer te vormen bij de bestrijding van muskus- en beverratten. In die samenwerking testen we innovaties. Die zijn onderdeel van Life MICA, een Europees project om de muskus- en beverratten terug te brengen tot een beheersbare populatie. Dat voorkomt schade aan dijken, biodiversiteit en gewassen. Muskusrattenbeheer Rivierenland leidt het project.

Grensoverschrijdend werk: muskusrattenbeheer

waterveiligheid.svg
1

1

In het project Life MICA werken partners samen uit Nederland, België en Duitsland. De projectleiding gebeurt vanuit Muskusrattenbeheer Rivierenland, dat voor vier waterschappen in midden Nederland werkt vanuit Waterschap Rivierenland.

We merken dat het klimaat verandert. In 2020 hadden we de derde droge zomer op rij, met een neerslagtekort dat behoort tot de 5% droogste jaren. Dankzij de grote rivieren was er nog voldoende water, maar krap was het soms wel voor landbouw en natuur.  

Droogte

waterveiligheid.svg
1

2

april.png (copy2)
april.png
april

We startten met het vasthouden en aanvoeren van extra water. 

april.png (copy)
mei

Er is spaarzaam geschut in de sluizen van het Merwedekanaal. Dat bespaarde water in de Linge.

Vanaf de Maas kon er moeilijk water ingelaten worden. We plaatsten een extra pomp bij Genderen.

april.png (copy1)
juni

Bij Hardinxveld pompten we water terug de polder in. Zo bleef het water in de Linge op peil.

We vroegen veehouders hun schapen van uitgedroogde dijken te halen. Zo beschermden we de grasmat.

Omgaan met droogte kunnen we niet alleen. We vroegen agrariërs om verstandig en gedoseerd te beregenen.

april.png (copy2)
augustus

Door hoge verdamping en massale vraag naar water waren soms enkele sloten niet op peil te houden.

Door hoge watertemperaturen zagen we veel blauwalg en botulisme. We vroegen mensen te kijken op www.zwemwater.nl.

april.png (copy3)
september

Er viel weer regen. De pompen konden uit. We vroegen agrariërs om slangen en pompen uit sloten te halen.

Wat hebben we zoal gedaan? 
Hieronder een greep uit onze acties:

3. blauwe golf

Meestal worden stalen damwanden gebruikt, om piping te voorkomen. Maar kan dat niet duurzamer? Daarom heeft het waterschap eind mei een proef gedaan met kunststof damwanden. 

Kunststof damwand om piping te voorkomen

rivierenlanders.svg (copy)
1

3

Ook als in de coronacrisis de rivieren hoog tegen de dijken staan, moet onze dijkbewaking veilig kunnen werken op anderhalve meter. Om dat te oefenen, vond op zaterdag 12 december de oefening HOWARI plaats.

Dijkbewaking tijdens hoogwater is een vitaal proces dat veilig moet verlopen. Ook als corona een extra risico vormt. We willen niet dat onze dijkwachten ziek worden en uitvallen. Daarom was het hoofddoel van de oefening Hoog Water Rivieren (HOWARI) op 12 december “dijkbewaking binnen de 1,5 meter samenleving”.  Zo zijn we klaar voor het hoogwaterseizoen en hoeven we niet tijdens een calamiteit te bedenken hoe we de dijkbewaking uitvoeren.

Ook tijdens corona klaar voor dijkbewaking

rivierenlanders.svg (copy1)
1

4

In 2020 was het 25 jaar geleden dat hoogwater op de grote rivieren leidde tot evacuatie van het rivierengebied. Sindsdien is 1995 in ons waterschap een ijkpunt. De landelijke campagne #hohohoogwater stond stil bij het verleden, heden en toekomst van waterveiligheid.

In de campagne werkten we samen met andere waterschappen, Rijkswaterstaat en het Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). In het rivierengebied waren we betrokken bij culturele evenementen als lezingen en exposities. Zelf keken we terug naar 1995 met collega’s die in die tijd zelf betrokken waren bij de crisis. Ook vroegen we het publiek een selfie te nemen met #mijndijk.

De campagne leefde sterk in het rivierengebied. Op allerlei manieren werd stilgestaan bij 1995 en de toekomst. Ook binnen ons eigen waterschap haalden we herinneringen op en werden verschillen benoemd.

#Hohohoogwater: stilstaan bij 1995 en de toekomst

rivierenlanders.svg (copy2)
1

5

kaartje.jpg