headimage
wave

Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat obstakels tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Voor de waterkwaliteit en de ecologie is het juist goed als ze ongestoord door kunnen zwemmen. Dankzij de innovatieve vislift kunnen vissen binnenkort de hele Linge afzwemmen. 

Visliften op

de Linge

toekomstbestendig.svg
1

1

In 2020 plaatsten we op zes locaties een of meerdere visliften. In 2021 en 2022 komen daar nog vijf locaties bij. 

3. lichtblauwe gold

In de Betuwe gaat het waterschap afvalwater efficiënter, duurzamer en nog schoner zuiveren. In 2019 namen we in Tiel al een nieuwe installatie in gebruik voor het vergisten van slib. 

Efficiënte zuivering van rioolwater in de Betuwe

In 2020 hebben we onze rioolwaterzuiveringsinstallatie
in Dodewaard uitgebreid. Misschien heeft u de bouwwerkzaamheden gezien als u over de A15 rijdt. Aan het einde van het jaar waren de werkzaamheden bijna klaar. 

rivierenlanders.svg
1

2

Water vormt vaak een goede verbinding tussen natuurgebieden. Daarom werken we aan vier ecologische verbindingszones, als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. Zo legden we bijvoorbeeld een vispaaiplaats aan langs de Linge. Een extra voordeel van de ecologische verbindingszones is dat ze vaak ook zorgen voor waterberging.

Water verbindt Gelderse natuur

toekomstbestendig.svg
1

3

spijk2.jpg (copy)
headimage
wave

Vissen komen tijdens het zwemmen heel wat obstakels tegen: van stuwen en gemalen tot sluizen en smalle rasters. Voor de waterkwaliteit en de ecologie is het juist goed als ze ongestoord door kunnen zwemmen. Dankzij de innovatieve vislift kunnen vissen binnenkort de hele Linge afzwemmen. 

Visliften op

de Linge

toekomstbestendig.svg
1

1

In de Betuwe gaat het waterschap afvalwater efficiënter, duurzamer en nog schoner zuiveren. In 2019 namen we in Tiel al een nieuwe installatie in gebruik voor het vergisten van slib. 

Efficiënte zuivering van rioolwater in de Betuwe

rivierenlanders.svg
1

2

In 2020 hebben we onze rioolwaterzuiveringsinstallatie
in Dodewaard uitgebreid. Misschien heeft u de bouwwerkzaamheden gezien als u over de A15 rijdt. Aan het einde van het jaar waren de werkzaamheden bijna klaar. 

3. lichtblauwe gold

Water vormt vaak een goede verbinding tussen natuurgebieden. Daarom werken we aan vier ecologische verbindingszones, als onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk. Zo legden we bijvoorbeeld een vispaaiplaats aan langs de Linge. Een extra voordeel van de ecologische verbindingszones is dat ze vaak ook zorgen voor waterberging.

Water verbindt Gelderse natuur

toekomstbestendig.svg
1

3

spijk2.jpg (copy)