headimage
wave

Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en droog en daarmee toekomstbestendig te houden. Ook in 2020 hebben we ons daar weer volop voor ingezet.

Toekomstbestendig
rivierenland

thema

toekomstbestendig.svg
2 blauwe golg

Bijdragen aan veilige dijken, schoon en voldoende water? Dat is eigenlijk best eenvoudig. Steeds meer mensen vissen afval uit het water, leggen een groen dak aan of worden lid van onze vrijwillige dijkbewaking. Wat een waterbazen!

Wat een waterbaas!

In 2020 zetten we deze waterbazen in het zonnetje.
Op deze manier willen we mensen inspireren om ook zelf aan de slag te gaan met water en klimaat. Wilt u ook een waterbaas worden? Kijk op www.wsr.nl/waterbaas voor tips. In 2021 komen we weer met nieuwe inspiratie, dus houd onze sociale media in de gaten. 

toekomstbestendig.svg
1

1

waterbaas.jpg
2. Toekomstgericht investeren: groen uit de crisis

Op Prinsjesdag hoorden we dat de Miljoenennota in het teken staat van investeren. Zo wil het kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd bieden. Er wordt 200 miljoen euro extra gereserveerd voor droogte-aanpak en klimaatadaptatie en 5 miljard euro voor stikstofmaatregelen. 

Toekomstgericht
investeren:
groen uit de crisis

toekomstbestendig.svg
1

2

Het klimaat verandert. We merken allemaal dat extreme weersituaties steeds vaker voorkomen. De afgelopen zomers waren erg droog. Volgens het KNMI neemt ook de kans op extreme neerslag toe door klimaatverandering. Als waterschap werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen.

In 2020 hebben we onze Watervisie vastgesteld.
Klimaatverandering is daarin een belangrijk onderwerp. Bekijk hieronder wat onze visie is op het thema klimaat. Of kijk op www.wsrl.nl/klimaat wat we in de praktijk doen én wat je zelf kunt doen.

Klimaatverandering

rivierenlanders.svg (copy)
1

3

3. blauwe golf

In 2020 deden we mee aan een biodiversiteitsproject voor scholen in het rivierengebied. Leerlingen van het Lingecollege in Tiel gingen als heuse adviseurs aan het werk met een uitdagende opdracht: vergroot de biodiversiteit op de rioolwaterzuivering in Tiel. De rioolwaterzuivering had diverse stukjes ongebruikte grond die de leerlingen in konden zetten om de biodiversiteit te vergroten. Het jaarlijkse onderhoud hiervan mocht niet duurder worden.

Leerlingen aan de slag met biodiversiteit op rioolwaterzuivering

toekomstbestendig.svg (copy)
1

4

waterbaas.jpg (copy)
headimage
wave

Toekomstbestendig
rivierenland

toekomstbestendig.svg

thema

2 blauwe golg

Bijdragen aan veilige dijken, schoon en voldoende water? Dat is eigenlijk best eenvoudig. Steeds meer mensen vissen afval uit het water, leggen een groen dak aan of worden lid van onze vrijwillige dijkbewaking. Wat een waterbazen!

Wat een waterbaas!

toekomstbestendig.svg
1

1

In 2020 zetten we deze waterbazen in het zonnetje. Op deze manier willen we mensen inspireren om ook zelf aan de slag te gaan met water en klimaat. Wilt u ook een waterbaas worden? Kijk op www.wsr.nl/waterbaas voor tips. In 2021 komen we weer met nieuwe inspiratie, dus houd onze sociale media in de gaten. 

2. Toekomstgericht investeren: groen uit de crisis

Op Prinsjesdag hoorden we dat de Miljoenennota in het teken staat van investeren. Zo wil het kabinet de economische gevolgen van de coronacrisis het hoofd bieden. Er wordt 200 miljoen euro extra gereserveerd voor droogte-aanpak en klimaatadaptatie en 5 miljard euro voor stikstofmaatregelen. 

Toekomstgericht
investeren:
groen uit de crisis

toekomstbestendig.svg
1

2

Het klimaat verandert. We merken allemaal dat extreme weersituaties steeds vaker voorkomen. De afgelopen zomers waren erg droog. Volgens het KNMI neemt ook de kans op extreme neerslag toe door klimaatverandering. Als waterschap werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. In 2020 hebben we onze Watervisie vastgesteld.
Klimaatverandering is daarin een belangrijk onderwerp. Bekijk hieronder wat onze visie is op het thema klimaat. Of kijk op www.wsrl.nl/klimaat wat we in de praktijk doen én wat je zelf kunt doen.

Klimaatverandering

rivierenlanders.svg (copy)
1

3

200529_bvr_h3_infogra...
3. blauwe golf

In 2020 deden we mee aan een biodiversiteitsproject voor scholen in het rivierengebied. Leerlingen van het Lingecollege in Tiel gingen als heuse adviseurs aan het werk met een uitdagende opdracht: vergroot de biodiversiteit op de rioolwaterzuivering in Tiel. De rioolwaterzuivering had diverse stukjes ongebruikte grond die de leerlingen in konden zetten om de biodiversiteit te vergroten. Het jaarlijkse onderhoud hiervan mocht niet duurder worden.

Leerlingen aan de slag met biodiversiteit op rioolwaterzuivering

toekomstbestendig.svg (copy)
1

4

waterbaas.jpg (copy)

Wij zijn constant bezig om het rivierengebied veilig, schoon en droog en daarmee toekomstbestendig te houden. Ook in 2020 hebben we ons daar weer volop voor ingezet.