headimage
wave

Huug Hagoort is schaapsherder en geitenhouder. Ook in 2020 helpen zijn geiten het waterschap in het rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard.

Inzet van schapen en

geiten is goed voor

de biodiversiteit”

“In 2004 ben ik het vak ingerold. Een vriend van mij was herder maar vroeg al snel of ik een keer wilde invallen. Toen ik de eerste keer met een kudde de Biesbosch in ging, stonden er meteen een aantal reeën tussen de schapen. Daar ben ik gegrepen. Het vak van herder verandert. Het wordt steeds drukker met wandelaars en honden. Je moet alerter zijn. 

Bij de klus voor het waterschap hebben de geiten daar geen last van: ze worden met een ponton naar het nieuw aangelegde rietmoeras bij Kinderdijk gebracht. Daar eten ze zonder pottenkijkers de wilgen op die van oudsher niet in dit gebied voorkomen en wind opvangen van de molens. Wellicht uit eigenbelang maar: gebruik vaker dieren voor maaien en onderhoud. Maaizuigcombinaties halen alles weg. Buiten zie ik de biodiversiteit achteruitgaan. Dat is zonde.”

Huug Hagoort, schaapsherder

heroimage.jpg
3. energiefabriek

In 2020 is Energiefabriek Sleeuwijk van start gegaan. Vier zuiveringen in de buurt hebben we inmiddels omgebouwd, twee andere zuiveringen volgen in 2021. Het rioolslib van deze zes zuiveringen wordt in enorme stalen silo’s omgezet naar biogas. Door het biogas om te zetten naar aardgas leveren we het gas aan het gasnet van Enexis. Op het terrein van Energiefabriek Sleeuwijk hebben we een zonnepark aangelegd. Met de energiefabriek en het zonnepark zijn we weer een stapje dichter bij onze doelstelling om in 2030 volledig energieneutraal te zijn.

Energiefabriek en zonnepark in Sleeuwijk

waterveiligheid.svg
1

1

energiefabriek_inzetj...

Voor het eerst stroomde de Noordwaard mee met de Merwede. Precies met dat doel is het natuurgebied bij de Biesbosch ontpolderd. Dit verlicht de druk op de dijken langs de Merwede die het waterschap beheert voor bescherming van de Alblasserwaard en Altena. 

De Noordwaard is in 2015 ontpolderd voor het project Ruimte voor de Rivier. Rivierdijken zijn afgegraven. Hoge afvoeren op de grote rivieren kunnen we op deze manier opvangen. Op 10 februari viel een piek samen met een westerstorm, die zeewater opstuwde.
Het getij steeg tot 2,37m +NAP, ruim boven de drempel van de Noordwaard.

Noordwaard stroomt mee

waterveiligheid.svg (copy)
1

2

7. lichtblauwe gold

Een nieuwe waterberging van drie hectare bloemrijk grasland aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam. Daarmee kwam deze winter de laatste maatregel gereed na de wateroverlast van enkele jaren geleden. Met de waterberging beperken we wateroverlast bij extreme regen. In het gebied kunnen we 19.000 m3 water opslaan. De 35.000 m3 uitgegraven grond wordt slim gebruikt voor kades in de Noordwaard en voor een nieuwe wijk in de buurt. Waterschap en gemeente delen de kosten. 

De waterberging ligt in de Vervoorne Polder. Dit is een van de eerste gebieden die na de Sint Elisabethsvloed van 1421 werd teruggewonnen op de zee.

Waterberging sluitstuk
tegen wateroverlast Altena

waterveiligheid.svg (copy1)
1

3

headimage
wave

Inzet van schapen en

geiten is goed voor

de biodiversiteit”

Huug Hagoort, schaapsherder

Bij de klus voor het waterschap hebben de geiten daar geen last van: ze worden met een ponton naar het nieuw aangelegde rietmoeras bij Kinderdijk gebracht. Daar eten ze zonder pottenkijkers de wilgen op die van oudsher niet in dit gebied voorkomen en wind opvangen van de molens. Wellicht uit eigenbelang maar: gebruik vaker dieren voor maaien en onderhoud. Maaizuigcombinaties halen alles weg. Buiten zie ik de biodiversiteit achteruitgaan. Dat is zonde.”

Huug Hagoort is schaapsherder en geitenhouder. Ook in 2020 helpen zijn geiten het waterschap in het rietmoeras in de Hoge Boezem van de Overwaard.

heroimage.jpg

“In 2004 ben ik het vak ingerold. Een vriend van mij was herder maar vroeg al snel of ik een keer wilde invallen. Toen ik de eerste keer met een kudde de Biesbosch in ging, stonden er meteen een aantal reeën tussen de schapen. Daar ben ik gegrepen. Het vak van herder verandert. Het wordt steeds drukker met wandelaars en honden. Je moet alerter zijn. 

3. energiefabriek

In 2020 is Energiefabriek Sleeuwijk van start gegaan. Vier zuiveringen in de buurt hebben we inmiddels omgebouwd, twee andere zuiveringen volgen in 2021. Het rioolslib van deze zes zuiveringen wordt in enorme stalen silo’s omgezet naar biogas. Door het biogas om te zetten naar aardgas leveren we het gas aan het gasnet van Enexis. Op het terrein van Energiefabriek Sleeuwijk hebben we een zonnepark aangelegd. Met de energiefabriek en het zonnepark zijn we weer een stapje dichter bij onze doelstelling om in 2030 volledig energieneutraal te zijn.

Energiefabriek en zonnepark in Sleeuwijk

waterveiligheid.svg
1

1

Voor het eerst stroomde de Noordwaard mee met de Merwede. Precies met dat doel is het natuurgebied bij de Biesbosch ontpolderd. Dit verlicht de druk op de dijken langs de Merwede die het waterschap beheert voor bescherming van de Alblasserwaard en Altena. 

De Noordwaard is in 2015 ontpolderd voor het project Ruimte voor de Rivier. Rivierdijken zijn afgegraven. Hoge afvoeren op de grote rivieren kunnen we op deze manier opvangen. Op 10 februari viel een piek samen met een westerstorm, die zeewater opstuwde.
Het getij steeg tot 2,37m +NAP, ruim boven de drempel van de Noordwaard.

Noordwaard stroomt mee

waterveiligheid.svg (copy)
1

2

7. lichtblauwe gold

Een nieuwe waterberging van drie hectare bloemrijk grasland aan de Dijkgraaf Den Dekkerweg in Werkendam. Daarmee kwam deze winter de laatste maatregel gereed na de wateroverlast van enkele jaren geleden. Met de waterberging beperken we wateroverlast bij extreme regen. In het gebied kunnen we 19.000 m3 water opslaan. De 35.000 m3 uitgegraven grond wordt slim gebruikt voor kades in de Noordwaard en voor een nieuwe wijk in de buurt. Waterschap en gemeente delen de kosten. 

De waterberging ligt in de Vervoorne Polder. Dit is een van de eerste gebieden die na de Sint Elisabethsvloed van 1421 werd teruggewonnen op de zee.

Waterberging sluitstuk
tegen wateroverlast Altena

waterveiligheid.svg (copy1)
1

3

energiefabriek_inzetj...