golf
wsrl08319.jpg
golf (Copy)
wave
footer wave
kaart
dijk 3
dijk 2
dijk 1

Onze dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het rivierwater tegen te houden. We houden de dijken daarom nauwlettend in de gaten.

Er gelden regels waaraan een dijk moet voldoen: 
de veiligheidsnorm. Voldoet een dijk niet aan de eisen? Dan versterken we die. Momenteel voeren we acht dijkversterkingen uit als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijkversterkingsprojecten

icoon waterveilig (Copy) (Copy)

Een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor Nederland, maar zeker ook voor ons rivierengebied.

Dijkversterkingsprojecten

scroll naar
beneden
wsrl08319.jpg
wave
golf (Copy)
golf (Copy) (Copy)

Onze dijken moeten voldoende hoog en sterk zijn om het rivierwater tegen te houden. 
We houden de dijken daarom nauwlettend in de gaten.

Er gelden regels waaraan een
dijk moet voldoen:
de veiligheidsnorm. Voldoet een dijk niet aan de eisen? Dan versterken we die. Momenteel voeren we negen dijkversterkingsprojecten uit als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

icoon waterveilig (Copy) (Copy)

Een stijgende zeespiegel, dalende bodem en klimaatverandering hebben grote gevolgen voor Nederland, maar zeker ook voor ons rivierengebied.

Dijkversterkingsprojecten

scroll naar
beneden
New image