headimage
wave

In 2019 zetten we de eerste stappen voor nieuwbouw van gemaal de Neust. In 2020 is er veel werk verzet. Om het oude gemaal te behouden hebben we deze in februari in zijn geheel verplaatst. En deden zo een archeologische ontdekking. Onder de fundering van het gemaal stuitten we op een oude vleugelmuur van de duiker. 

Gemaal de Neust:

historie en nieuwbouw

New image (Copy) (Copy) (Copy) (copy)
1

1

In de vleugelmuur is een groter formaat bakstenen gebruikt dan in de huidige duiker. Dit geeft aan dat de twee muren niet in dezelfde periode zijn gebouwd.

Nadat alle werkzaamheden onder het oude gemaal klaar waren, plaatsten we het gemaal in september weer terug. Zo is een vertrouwd beeld weer zichtbaar tussen alle nieuwbouw. Het historische gemaal is een rijksmonument en niet meer in werking.

Zo is een vertrouwd beeld weer zichtbaar tussen alle nieuwbouw. 

gemaal_de_neust2.jpg
vaarwegen_bol_1.png
vaarwegen_bol_2.png

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van corona. Ook het waterschap kreeg ermee te maken bij het uitvoeren van haar taken. Zo werden maatregelen genomen op de vaarwegen die het waterschap beheert. Hiermee werd voorkomen dat het te druk werd op het water en dat daardoor meer besmettingen zouden ontstaan. 

Coronamaatregelen
op vaarwegen

rivierenlanders.svg
1

2

3. bezoek-minister-lr.jpg

Zorgen voor schoon oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast kan het waterschap niet alleen. Wij hebben de hulp van bedrijven en perceeleigenaren hard nodig. Immers, wij kunnen niet zomaar maatregelen nemen op land of op eigendom van particulieren.

Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw Utrecht

waterveiligheid.svg
1

6

2. kinderdijk.jpg (copy)
2. lichtblauwe gold (copy1)
5. Smitsgemaal (copy)

Kinderdijk is hét historische icoon van Nederlands waterbeheer. Al sinds de 18e eeuw zorgen de wereldberoemde molens voor droge voeten in de Alblasserwaard. Sinds 1972 worden de molens bijgestaan door het J.U. Smitgemaal. De tijd staat echter niet stil. Het gemaal voldoet niet meer aan de huidige milieueisen. Zo maakt het inmiddels te veel geluid voor de omgeving. Daarom begint het waterschap in 2020 met een renovatie.

Renovatie van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk

waterveiligheid.svg (copy1)
1

4

3. lichtblauwe gold

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld extreem hoogwater op de grote rivieren, het stilvallen van een rioolwaterzuivering of dat er gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. 

Crisisbeheersing:
bodemverontreiniging golfbaan Spijk

toekomstbestendig.svg
1

7

Dat laatste kwamen we in maart 2019 tegen bij de golfbaan in Spijk. Het oppervlaktewater bleek daar ernstig vervuild. Het waterschap heeft direct actie ondernomen om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. Afgelopen jaar hielden we de waterkwaliteit continu in de gaten. Met noodmaatregelen zorgden we dat de tijdelijke dammen niet overstromen. 

De aannemer en eigenaar van de golfbaan zijn aan zet om de vervuiling op te ruimen. Halverwege het jaar bereikten gemeente, omgevingsdienst en waterschap een overeenkomst met deze partijen. In augustus is de aannemer begonnen met het verwijderen van de staalslakken. Hierna wordt het terrein bij de aan te leggen geluidswal opgehoogd en worden de staalslakken ingepakt. Het totale proces, inclusief saneren van de bodem en verontreinigde watergangen, gaat ongeveer acht jaar duren. In deze periode blijven wij toezicht houden en de waterpeilen beheren.

spijk_golfbaan_12-08-... spijk2.jpg (copy)

In november zijn er sneeuwgorzen neergestreken langs de Molenkade in Groot-Ammers. Deze vogels zie je ’s winters gewoonlijk alleen aan de kust. Mogelijk hebben ze zich vergist, maar het vele zand wat is gebruikt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers is wellicht te aantrekkelijk.

Sneeuwgorzen in de Alblasserwaard

toekomstbestendig.svg (copy)
1

5

sneeuwgorzen.png (copy)

Door hoosbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Bij hevige regenval moeten we voorkomen dat er geen wateroverlast ontstaat. Daarnaast is in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en niet stevig genoeg. Structurele oplossingen hiervoor zijn vastgesteld in een visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Deze visie betekent een historische wijziging in het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom.

Gebiedsprogramma Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H)

waterveiligheid.svg (copy)
1

3

Een nieuw boezemgemaal voor de Overwaard 
Een uitgebreid vergelijkingsonderzoek laat zien dat de locatie ten oosten van de bebouwde kom van Hardinxveld de beste plek is voor een nieuw boezemgemaal. Hier kan ook bij droogte zoet water in worden gelaten vanaf de Beneden-Merwede. Daarom werd op 27 november door het Algemeen Bestuur het besluit bekrachtigd om daar een nieuw groot gemaal te realiseren. Om het water daar te krijgen, wordt er ook een nieuw kanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden Merwede. In 2021 gaan we samen met omgeving onderzoeken hoe dat tracé gaat lopen. De bouw van het nieuwe gemaal staat gepland voor 2024-2026. 

Een nieuw gemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard betekent een historische wijziging in het eeuwenoude boezemsysteem. Na zes eeuwen hoeft niet al het water in de Alblasserwaard via Kinderdijk te worden afgevoerd.

nieuw-gemaal-2lr.jpg (copy)

Deze animatie
laat zien wat we gaan doen en waarom.

headimage
wave

In 2019 zetten we de eerste stappen voor nieuwbouw van gemaal de Neust. In 2020 is er veel werk verzet. Om het oude gemaal te behouden hebben we deze in februari in zijn geheel verplaatst. En deden zo een archeologische ontdekking. Onder de fundering van
het gemaal stuitten we op een oude vleugelmuur van de duiker. 

Gemaal de Neust:

historie en nieuwbouw

New image (Copy) (Copy) (Copy) (copy)
1

1

In de vleugelmuur is een groter formaat bakstenen gebruikt dan in de huidige duiker. Dit geeft aan dat de twee muren niet in dezelfde periode zijn gebouwd.

Nadat alle werkzaamheden onder het oude gemaal klaar waren, plaatsten we het gemaal in september weer terug. Zo is een vertrouwd beeld weer zichtbaar tussen alle nieuwbouw. Het historische gemaal is een rijksmonument en niet meer in werking.

Zo is een vertrouwd beeld weer zichtbaar tussen alle nieuwbouw. 

gemaal_de_neust2.jpg

Het jaar 2020 stond vooral in het teken van corona. Ook het waterschap kreeg ermee te maken bij het uitvoeren van haar taken. Zo werden maatregelen genomen op de vaarwegen die het waterschap beheert. Hiermee werd voorkomen dat het te druk werd op het water en dat daardoor meer besmettingen zouden ontstaan. 

Coronamaatregelen
op vaarwegen

rivierenlanders.svg
1

2

vaarwegen_bol_1.png
vaarwegen_bol_2.png
3. bezoek-minister-lr.jpg

Zorgen voor schoon oppervlaktewater en het voorkomen van wateroverlast kan het waterschap niet alleen. Wij hebben de hulp van bedrijven en perceeleigenaren hard nodig. Immers, wij kunnen niet zomaar maatregelen nemen op land of op eigendom van particulieren.

Stimuleringsregeling water- en bodemkwaliteit landbouw Utrecht

waterveiligheid.svg
1

6

3. lichtblauwe gold

Calamiteiten zijn niet uit te sluiten. Bijvoorbeeld extreem hoogwater op de grote rivieren, het stilvallen van een rioolwaterzuivering of dat er gevaarlijke stoffen in het water terechtkomen. 

Crisisbeheersing:
bodemverontreiniging golfbaan Spijk

toekomstbestendig.svg
1

7

Dat laatste kwamen we in maart 2019 tegen bij de golfbaan in Spijk. Het oppervlaktewater bleek daar ernstig vervuild. Het waterschap heeft direct actie ondernomen om verspreiding van de vervuiling tegen te gaan. Afgelopen jaar hielden we de waterkwaliteit continu in de gaten. Met noodmaatregelen zorgden we dat de tijdelijke dammen niet overstromen. 

spijk2.jpg (copy) spijk_golfbaan_12-08-...

De aannemer en eigenaar van de golfbaan zijn aan zet om de vervuiling op te ruimen. Halverwege het jaar bereikten gemeente, omgevingsdienst en waterschap een overeenkomst met deze partijen. In augustus is de aannemer begonnen met het verwijderen van de staalslakken. Hierna wordt het terrein bij de aan te leggen geluidswal opgehoogd en worden de staalslakken ingepakt. Het totale proces, inclusief saneren van de bodem en verontreinigde watergangen, gaat ongeveer acht jaar duren. In deze periode blijven wij toezicht houden en de waterpeilen beheren.

In november zijn er sneeuwgorzen neergestreken langs de Molenkade in Groot-Ammers. Deze vogels zie je ’s winters gewoonlijk alleen aan de kust. Mogelijk hebben ze zich vergist, maar het vele zand wat is gebruikt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers is wellicht te aantrekkelijk.

Sneeuwgorzen in de Alblasserwaard

toekomstbestendig.svg (copy)
1

6

sneeuwgorzen.png (copy)
5. Smitsgemaal (copy)

Kinderdijk is hét historische icoon van Nederlands waterbeheer. Al sinds de 18e eeuw zorgen de wereldberoemde molens voor droge voeten in de Alblasserwaard. Sinds 1972 worden de molens bijgestaan door het J.U. Smitgemaal. De tijd staat echter niet stil. Het gemaal voldoet niet meer aan de huidige milieueisen. Zo maakt het inmiddels te veel geluid voor de omgeving. Daarom begint het waterschap in 2020 met een renovatie.

Renovatie van het J.U. Smitgemaal in Kinderdijk

waterveiligheid.svg (copy1)
1

4

2. kinderdijk.jpg (copy) 2. lichtblauwe gold (copy1)

Door hoosbuien en hogere waterstanden in de rivieren krijgen we meer water te verwerken. Bij hevige regenval moeten we voorkomen dat er geen wateroverlast ontstaat. Daarnaast is in de Alblasserwaard sprake van bodemdaling en zijn veel boezemkades niet hoog en niet stevig genoeg. Structurele oplossingen hiervoor zijn vastgesteld in een visie voor 2050 op het watersysteem in de Alblasserwaard. Deze visie betekent een historische wijziging in het huidige watersysteem van de Overwaard en de Nederwaard. Een animatie laat zien wat we gaan doen en waarom.

Gebiedsprogramma Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H)

waterveiligheid.svg (copy)
1

1

Deze animatie
laat zien wat we gaan doen en waarom.

nieuw-gemaal-2lr.jpg (copy)

Een nieuw boezemgemaal voor de Overwaard 
Een uitgebreid vergelijkingsonderzoek laat zien dat de locatie ten oosten van de bebouwde kom van Hardinxveld de beste plek is voor een nieuw boezemgemaal. Hier kan ook bij droogte zoet water in worden gelaten vanaf de Beneden-Merwede. Daarom werd op 27 november door het Algemeen Bestuur het besluit bekrachtigd om daar een nieuw groot gemaal te realiseren. Om het water daar te krijgen, wordt er ook een nieuw kanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden Merwede. In 2021 gaan we samen met omgeving onderzoeken hoe dat tracé gaat lopen. De bouw van het nieuwe gemaal staat gepland voor 2024-2026. 

Een nieuw gemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard betekent een historische wijziging in het eeuwenoude boezemsysteem. Na zes eeuwen hoeft niet al het water in de Alblasserwaard via Kinderdijk te worden afgevoerd.