headimage
wave

Hoe blijven we in balans met het water in ons bijzondere rivierengebied? Bij Waterschap Rivierenland werken we aan sterke dijken, de kwaliteit en het peil van ons water. Elke dag weer, zodat het water onze vriend blijft. Daar hebben we alle rivierenlanders bij nodig. Want dit gaat over de stad waar u werkt, de buurt waar u woont, de natuur waar u
van geniet. Samen maken we het verschil.

Rivierenlanders

thema

rivierenlanders.svg
2 blauwe golg
2. witte_golf.svg
3. blauwe golf
mockup-watervisie.png rioolzuivering.jpg (copy)

Onze omgeving verandert. Dat weten we allemaal. Het effect daarvan is onzeker. Wat we wel weten: water blijft een belangrijke rol spelen in ons leven in het mooie, maar kwetsbare rivierengebied. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst hebben we de Watervisie 2050 ontwikkeld.

Watervisie 2050

De visie helpt ons keuzes te maken. Deze zijn belangrijk voor onze leefomgeving. We kunnen dat niet alleen. We doen het samen met andere overheden, bedrijven en natuurlijk samen met de inwoners van het rivierengebied. Beschouw daarom onze visie als een uitnodiging om mee te denken en te inspireren.

Bekijk de korte impressie van onze watervisie hier. De volledige tekst kun je hier lezen. Er is ook een digitaal toegankelijke versie beschikbaar.

rivierenlanders.svg
1

1

Ook als waterschap kregen we natuurlijk te maken met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Onze manier van werken hebben we daardoor aangepast. Veel medewerkers werkten thuis en diverse activiteiten zijn afgelast. Ondanks deze veranderingen blijven we natuurlijk onze taken uitvoeren en is ons hoofdkantoor in Tiel open.

Waterschap Rivierenland en het coronavirus

toekomstbestendig.svg
1

2

spijk2.jpg (copy)
mockup-watervisie.png (copy)

In het najaar van 2020 hebben we een nieuwe lesmodule gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Met deze module voor de tweede klas havo/vwo zetten we middelbare scholieren aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland bij wateroverlast. Eerder verscheen al een module over overstromingen door dijkdoorbraken. Deze nieuwe lesmodule gaat over wateroverlast door hoosbuien. Het is door de KNAg (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde genootschap) speciaal ontwikkeld voor het rivierengebied en daarmee afgestemd op de eigen leefomgeving van de leerlingen. 

Educatieve module wateroverlast voor voortgezet onderwijs

rivierenlanders.svg (copy)
1

3

headimage
wave

Rivierenlanders

rivierenlanders.svg

thema

2 blauwe golg
2. witte_golf.svg

Onze omgeving verandert. Dat weten we allemaal. Het effect daarvan is onzeker. Wat we wel weten: water blijft een belangrijke rol spelen in ons leven in het mooie, maar kwetsbare rivierengebied. Om goed voorbereid te zijn op de toekomst hebben we de Watervisie 2050 ontwikkeld.

Watervisie 2050

rivierenlanders.svg
1

1

mockup-watervisie.png

De visie helpt ons keuzes te maken. Deze zijn belangrijk voor onze leefomgeving. We kunnen dat niet alleen. We doen het samen met andere overheden, bedrijven en natuurlijk samen met de inwoners van het rivierengebied. Beschouw daarom onze visie als een uitnodiging om mee te denken en te inspireren.

Bekijk de korte impressie van onze watervisie hier. De volledige tekst kun je hier lezen. Er is ook een digitaal toegankelijke versie beschikbaar.

rioolzuivering.jpg (copy)

Ook als waterschap kregen we natuurlijk te maken met de uitbraak van het coronavirus (COVID-19). Onze manier van werken hebben we daardoor aangepast. Veel medewerkers werkten thuis en diverse activiteiten zijn afgelast. Ondanks deze veranderingen blijven we natuurlijk onze taken uitvoeren en is ons hoofdkantoor in Tiel open.

Waterschap Rivierenland en het coronavirus

toekomstbestendig.svg
1

2

spijk2.jpg (copy)
3. blauwe golf
mockup-watervisie.png (copy)

In het najaar van 2020 hebben we een nieuwe lesmodule gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Met deze module voor de tweede klas havo/vwo zetten we middelbare scholieren aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland bij wateroverlast. Eerder verscheen al een module over overstromingen door dijkdoorbraken. Deze nieuwe lesmodule gaat over wateroverlast door hoosbuien. Het is door de KNAg (Koninklijk Nederlands Aardrijkskunde genootschap) speciaal ontwikkeld voor het rivierengebied en daarmee afgestemd op de eigen leefomgeving van de leerlingen. 

Educatieve module wateroverlast voor voortgezet onderwijs

rivierenlanders.svg (copy)
1

3